Dit seizoen zijn de beachvelden al in maart geopend om de zaaltrainingen daar te kunnen voortzetten. Den "normale" opening is gepland op 1 juni 2021. 

Als je bij Rebo Era Makelaars Rebelle beachlid bent, kun je op iedere avond komen beachvolleyballen. Je hoeft geen lid te zijn van de volleybalvereniging om beachlid te worden. Op vrijwel iedere avond kan er gebeacht worden. In whatsapp-groepen kan dit met elkaar besproken worden. 

De activiteiten in 2021 zijn:

  • Trainingen voor mini’s en jeugd
  • Juniorbeachcircuit voor de jeugd (onder voorbehoud van de Corona-regels kabinet)
  • Zomer- en afsluitingstoernooi

Het beachvolleybal in Dieren heeft een aanbod voor:

  • Jeugdspelers onder 13 jaar: onze mini’s
  • Jeugdspelers van 13 tot en met 18 jaar
  • Senioren vanaf 18 jaar

Ons aanbod

Voor de mini’s: trainingen en vrij spelen

Je bent een volleybalmini als je tussen de 6 t/m 12 jaar oud bent.

De mini’s krijgen in het volleybalseizoen vanaf maart (dit jaar) tot de zomervakantie trainingen aangeboden op een vaste roostertijd. Op andere dagen kan ook vrij gespeelt worden op vrije velden. Jeugdspelers spelen altijd onder toezicht van één of meerdere volwassenen. Rebo Era Makelaars Rebelle vraagt indien nodig een rol van ouders bij dit toezicht. De rol van toezichthouder is: sfeerbeheerder, veiligheidsstimulator en eerste hulp bij blessures.

Voor de jeugd:

Tijdens de schoolvakanties weten we uit ervaring dat er minder jeugdspelers zijn. Aangezien er dan geen school is, mogen de jeugdspelers meespelen met de volwassen spelers (meestal vanaf 19.30 uur). In de zomervakantie is dan ook geen toezicht meer nodig door een ouder, omdat er dan volwassen spelers aanwezig zijn. Na de zomervakantie zijn er geen beachtrainingen meer, msaar er is wel vrij spelen

Jeugdbeachleden mogen zo vaak spelen als ze willen, maar spelen onder toezicht van een volwassene. Het kan zijn dat we ouders vragen om toezicht te houden.

Rebo Era Makelaars Rebelle neemt ook een dag van het juniorbeachcircuit (JBC) voor haar rekening. De jeugdspelers kunnen zich hiervoor via de site van de NeVoBo inschrijven. Hoe leuk is het als je op eigen locatie kan deelnemen aan een landelijke beachcompetitie? !! In 2021 wordt op 12 juni het JBC in Dieren georganiseerd. Dit alles onder voorbehoud vanwege Corona.

Voor de volwassenen: vrij spelen, toernooien en eerst nog trainingen

Naast de trainingen kan er op alle andere avonden ook vrij gespeeld worden. Het enige dat zij moeten doen is een sleutel lenen bij één van de ‘keykeepers’en lekker gaan ballen. Ook volwassen leden nemen over het algemeen deel aan een Whatsapp groep op ded smartphone, waarmee heel snel de belangstelling om te beachen wordt afgestemd.

Dit jaar helaas geen beachcompetitie, IJsselcup en Clinics vanwege Corona.

Contact

De beachafdeling van Rebo Era Makelaars Rebelle is te bereiken via: Mail:

Verbind je via Twitter met ‘Beachvolley Dieren’

Of de facebookpagina van Rebo Era Makelaars Rebelle.

Beachcommissie:

Erwin van Slooten (H5)

Ed Wolff (recreanten)

Jan van der Mast